Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR FEBRUARI 2019

Februari månad blev i flera avseenden en kopia på januari. För precis som under föregående månad så utvecklades samtliga fonder positivt i februari och tre av fem fonder hade en bättre värdeutveckling än index. Utvecklingen för fonderna hamnade i spannet +2,1 till +5,9 procent och allra bäst gick Inside USA. Ser man till insynshandeln så är den för närvarande mycket positiv i Sverige och vårt insiderindex hamnade på 180 för månaden. I USA, däremot, var insynspersonerna desto mer negativa. Insiderindex för USA hamnade istället på låga 7. Vårt globala insiderindex hamnade på 93 men rensat för USA noterades det till 131.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 3,3 procent medan dess index steg med 4,9 procent. Fonden är som bekant, för närvarande, underviktad i aktier då vår bedömning är att sannolikheten har ökat markant för en betydande korrigering i börskurserna globalt. På sektornivå utvecklades fondens innehav i IT-sektorn mycket starkt och steg i snitt med 10,9 procent och gav därför största sektorbidraget till fonden. På innehavsnivå utvecklades nätverksbolaget Ubiquiti Networks bäst med en uppgång under månaden på 36 procent efter ett oväntat starkt andra kvartal. Ett annat innehav som gick mycket starkt var det malaysiska investmentbolaget JHM Consolidation som också steg med 36 procent under månaden sedan man kom med en stark rapport för helåret 2018 i slutet av månaden.

INSIDE CANDA hade ytterligare en positiv månad med en uppgång på 2,1 procent, att jämföra med index som steg med 4,8 procent. Största positiva bidragsgivare var finans- och fastighetsbolag. Bland enskilda bolag som gav störst positiva bidrag till fondens utveckling återfinns istället ett par råvarubolag – guldproducenten Kirkland Lake Gold och Hudbay Minerals som steg med 16 respektive 14 procent. Fondens resultat drogs ned väsentlig av två råvarubolag med en mycket svag månad – West Fraser Timber och Guyana Goldfields som tappade 16 respektive 14 procent. I West Fraser Timbers fall rörde det sig om ett dåligt fjärde kvartal efter fallande timmerpriser. Aktiviteten bland kanadensiska insynspersoner var mycket låg under månaden och få förändringar har gjorts i fondens sammansättning.

INSIDE HEDGE steg med 2,4 procent och de sektorer som gav det största bidraget till fondens värdeutveckling var Sällanköpsvaror och IT. Allra störst bidrag till fondens totala utveckling under månaden hade Addnode (+14%) och Evolution Gaming Group (+27%). Även en kort position återfinns bland en av fondens bästa placeringar under månaden och det är Swedbank (-17%) vars aktie straffades hårt efter misstankar om penningtvätt i bankens baltiska verksamhet och som uppmärksammades av Sveriges Television och Uppdrag Granskning.

INSIDE SWEDEN fortsatte sin resa norröver och steg med 4,1 procent vilket var i linje med Stockholmsbörsen. Industrirelaterade aktier utvecklades mycket starkt under månaden och det är också där fondens största bidragsgivare återfinns. Största uppgångarna kom i form av Boliden (+12%), Sweco (+18%) och Bravida Holding (+15%). Insynspersonerna var såväl aktiva som positiva. Hela 236 insynspersoner var aktiva i de egna bolagen under månaden och det är en högre aktivitet än vad som är normalt även med hänsyn till årstiden. Mest positiva insynspersoner under månaden återfinns i råvaru-, hälsovårds- och finansbolag där fler än 9 av 10 affärer var köp.

INSIDE USA redovisade ytterligare en stark månad och hade en värdeutveckling på +5,9 procent. Det är något högre än index som mäktade med en uppgång på 5,2 procent. Precis som under januari så utvecklades samtliga sektorer som fonden har innehav i positivt. Allra starkast utvecklades IT-sektorn som steg med 14,5 procent. I toppen av fondens största bidragsgivare under månaden återfinns också ett IT-bolag, Ubiquiti Networks, som steg med 36 procent under månaden sedan bolaget överraskade marknaden med en oväntat stark rapport för sitt skattemässiga andra kvartal som redovisades i början av månaden. Amerikanska insynspersoner var fortsatt passiva under månaden men de som var aktiva sålde i större utsträckning än normalt.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top