Article Image

DECEMBER 2014

UPPGÅNGARNA I USA FORTSÄTTER

Året avslutades med positiv utveckling på de flesta marknaderna. I övrigt kännetecknades december av fortsatt fall på oljepriset, nya sanktioner mot Ryssland och rekordnivåer för de amerikanska börserna. När året summeras har 6 av 8 fonder uppvisat en god utveckling. Allra starkast gick fonderna med exponering mot den nordamerikanska marknaden: Inside Canada, Inside USA och Inside USA Small Cap.

I början av månaden stängde USA-börserna på nya rekordnivåer efter en urstark jobbrapport med finans som starkaste sektorn. Detta gynnade framförallt INSIDE USA SMALL CAP, som med 20 procent av portföljinnehaven exponerade mot finanssektorn avancerade 5,5 procent. Vinnaraktien blev teknikföretaget Cypress Semiconductor Corp, som efter starka försäljningssiffror och en positiv vinstvarning för helåret klättrade 37 procent.

INSIDE USA utvecklades också starkt och steg 4 procent. Fonden har under året fått en fin skjuts av att dollarn har förstärkts mot kronan med 19 procent. Innehaven hade generellt en stark månad men fondutvecklingen hölls tillbaka något av andra största innehavet tillika oljebolaget Continental Resources som backade 7 procent på grund av det fallande oljepriset.

INSIDE CANADA adderade 2,6 procent vilket var knappt 0,8 procentenheter bättre än index. Fonden steg med 29 procent under året vilket är drygt 8 procent bättre än index. Flera innehav hade en riktigt bra månad och allra starkast gick detaljhandelsföretaget Alimentation som steg med 19 procent. Uppgången kom efter en rapport som beskrev förändringar i köpbeteendet hos den yngre generationen samt en ökad efterfrågan på frisk och fräsch mat samt billigare livsmedelsprodukter.

INSIDE SWEDEN steg med knappt 1 procent under månaden vilket var i linje med Stockholmsbörsen. Under året har fonden stigit med 13 procent vilket är något sämre än index som steg med 16 procent. SCIENTIA HEDGE har under det sista halvåret haft en svag utveckling och drabbats hårt av det kraftiga prisfallet på olja. Fondens värdeutveckling under året var -8 procent.

INSIDE ASIA sjönk med 1,9 procent i december efter breda nedgångar på de aktiemarknader där fonden är verksam. Under 2014 steg fonden med 8 procent.

INSIDE AUSTRALIA sjönk 1,1 procent i december vilket också är utfallet för helåret. Den australiensiska aktiemarknaden har varit mycket volatil under 2014 och indexuppgången på 11 procent förklaras helt och hållet av en starkare dollar mot den svenska kronan. Månadens vinnaraktie blev fondbolagsgruppen Magellan Financial Group som steg 15 procent. Under december skedde stora förändringar i ledningen samtidigt som en ny strategisk IT-chef tillträdde vilket mottogs som goda nyheter av marknaden.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg 1,3 procent under månaden där USA och Japan utvecklades starkast medan börserna i eurozonen föll något. Under 2014 steg fonden med 5,7 procent. I december minskades innehaven i USA och Japan som en följd av vinsthemtagningar efter en längre tids uppgång på dessa marknader.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top