Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2019 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

INVESTERA OCH SPARA

Insiderfonder erbjuder hela sortimentet av fonderna. Våra återförsäljare erbjuder delar av sortimentet. Om du önskar köpa våra fonder via dem så kan du kontakta banken och din rådgivare.

Läs mer

Senaste Nytt

FÖRVALTARKOMMENTAR FEBRUARI 2019

Februari månad blev i flera avseenden en kopia på januari. För precis som under föregående månad så utvecklades samtliga fonder positivt i februari och tre av fem fonder hade en bättre värdeutveckling än index. Utvecklingen för fonderna hamnade i spannet +2,1 till +5,9 procent och allra bäst gick Inside USA. Ser man till insynshandeln så är den för närvarande mycket positi...

Läs mer

Fonder efter insiders

Insideranalys

Fonder efter insiders

Läs Insideranalys - 02:19

Sociala Medier

Fonder efter insiders

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top