Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2019 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

INVESTERA OCH SPARA

Insiderfonder erbjuder hela sortimentet av fonderna. Våra återförsäljare erbjuder delar av sortimentet. Om du önskar köpa våra fonder via dem så kan du kontakta banken och din rådgivare.

Läs mer

Senaste Nytt

Fusion av fonder

Den 20 december 2018 gav Finansinspektionen Insiderfonder tillstånd till fusion mellan å ena sidan fonderna Inside Active Global, Inside Canada, Inside Hedge, Inside Sweden och Inside USA och å andra sidan East Capital Multi-Strategi.  Fusionen sker genom sk. ”absorption” och innebär att East Capital Multi-Strategi tar över Inside-fonderna vilka efter genomförd fusion...

Läs mer

Insiderfonder, fonder efter insiders

Insideranalys

Vill du veta vad insiders gör just nu? Vår Insideranalys ger dig svaren. Den innehåller noga utvald information från vår kunskapsbank om hur insiders har agerat under månaden. Varje månad kan du bland annat ta del av vårt Insiderindex som berättar om insynspersonernas köphumör och månadens hetaste aktie bland insynspersonerna. Dessutom ger vi dig en analys av hur insynspersonerna har agerat runtom i världen.

Läs Insideranalys - 01:19

Sociala Medier

Det här är ju lite "gulligt" ändå - det är högst ovanligt (skulle jag påstå) att försäljningar inte sker av privatekonomiska skäl. Och nej, det är inte försumbara försäljningar. => https://t.co/fECfGVmK5v

Den där korta positionen i Swedbank-aktien är ingen besvikelse just nu...

Mycket viktigt att tips från allmänheten generellt, och branschen i synnerhet, till inspektionen tas på största möjliga allvar. Motsatsen vore ett mycket dåligt tecken och skulle ifrågasätta inspektionens existens.

Fingfredag™️kom tidigt denna vecka...

Klart man ser det. Stökigt™ liksom.

Load More...

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top