Ladda ner Köpanmälan

När du har bestämt dig för att köpa fondandelar i våra fonder efter insiders fyller du in en köpanmälan. Om du köper direkt via Insiderfonder är minsta insättning första gången 5 000 kr. Köper du ifrån någon av våra distributörer finns ingen minsta insättningskrav.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top