Information till andelsägarna i

Scientia Hedge

Fondbolaget har infört vissa ändringar i fondbestämmelserna för fonden Scientia Hedge. Ändringarna godkändes av Finansinspektionen den 28 juli 2016 och trädde i kraft samma dag.

De viktigaste förändringarna består i att:

  • fonden ändrar namn från Scientia Hedge till Inside Hedge,
  • utdelning i fonden slopas, och
  • lägsta belopp för teckning i fonden sänks från 25 000 kronor till 5 000 kronor.

De nya fondbestämmelserna finner du här.

Vid frågor om de nya fondbestämmelserna är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 031-165 100 eller via e-post på info@insiderfonder.se.

Insiderfonder AB

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top