Förvaltarna om augusti 2013

Inside Australia månadens bästa fond

Augusti blev något av en återhämtningens månad på många aktiemarknader och världsindex sjönk med 0,6 procent mätt i svenska kronor.

Av våra 9 fonder noterade 5 av dem uppgångar under månaden och det största glädjeämnet denna månad var Inside Australia som steg med över 4 procent efter att 4 av de 10 största innehaven i fonden hade uppgångar på över 10 procent under månaden. Inside Asia hade en ytterligare tuff månad sedan den indiska rupien tappade drygt 6 procent under månaden. Intressant att notera är dock att flera av de asiatiska aktiemarknaderna nu är på mycket låga nivåer när det gäller värderingar i relation till historiska nivåer. Detta talar för en starkt utveckling på dessa marknader framöver.

Vi vidhåller vår positiva syn på aktier i största allmänhet då värderingarna på de flesta aktiemarknader är normala till attraktiva.

Erik Lidén, förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top