Förvaltarna om augusti 2013

Inside Australia månadens bästa fond

Augusti blev något av en återhämtningens månad på många aktiemarknader och världsindex sjönk med 0,6 procent mätt i svenska kronor.

Av våra 9 fonder noterade 5 av dem uppgångar under månaden och det största glädjeämnet denna månad var Inside Australia som steg med över 4 procent efter att 4 av de 10 största innehaven i fonden hade uppgångar på över 10 procent under månaden. Inside Asia hade en ytterligare tuff månad sedan den indiska rupien tappade drygt 6 procent under månaden. Intressant att notera är dock att flera av de asiatiska aktiemarknaderna nu är på mycket låga nivåer när det gäller värderingar i relation till historiska nivåer. Detta talar för en starkt utveckling på dessa marknader framöver.

Vi vidhåller vår positiva syn på aktier i största allmänhet då värderingarna på de flesta aktiemarknader är normala till attraktiva.

Erik Lidén, förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top