Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2018 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

INVESTERA OCH SPARA

Insiderfonder erbjuder hela sortimentet av fonderna. Våra återförsäljare erbjuder delar av sortimentet. Om du önskar köpa våra fonder via dem så kan du kontakta banken och din rådgivare.

Läs mer

Senaste Nytt

FÖRVALTARKOMMENTAR OKTOBER 2018

Världens börser präglades av stora rörelser och kraftig turbulens när världsindex sjönk med 7 procent och hade den sämsta månaden sedan maj 2012. Förklaringar till den svaga börsmånaden kan sammanfattas till högre räntor i USA, fortsatt handelskonflikt mellan USA och Kina samt svalare global konjunktur. Budgetturbulens i Italien tillsammans med tilltagande oro för bolagens rapporter inte levererar...

Läs mer

Insiderfonder, fonder efter insiders

Insideranalys

Vill du veta vad insiders gör just nu? Vår Insideranalys ger dig svaren. Den innehåller noga utvald information från vår kunskapsbank om hur insiders har agerat under månaden. Varje månad kan du bland annat ta del av vårt Insiderindex som berättar om insynspersonernas köphumör och månadens hetaste aktie bland insynspersonerna. Dessutom ger vi dig en analys av hur insynspersonerna har agerat runtom i världen.

Läs Insideranalys - 10:18

Sociala Medier

Berg + Granen = 1-0. #funkar

Svenska finansjournalister verkar ha tagit helg. Men Pensionsnyheterna har koll på vad som händer... #väjkiväjki => https://t.co/CRmqgzYNUs

Det är bra att Nordea och @SasjaBeslik enträget arbetar för att påverka oss att investera mer hållbart, allt annat vore ohållbart för framtida dgenerationer! Skrev för många år sedan en litteraturstudie på området som kanske kan intressera => https://t.co/LrYGtDfc4U

Load More...

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top