Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2014 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

Förvaltarkommentar – mars 2014

Mars var en turbulent månad och kännetecknades av en eskalerande kris i Ukraina och oroande utveckling på Krim-halvön. Den senaste tillväxtstatistiken från Kina kom in svagare än väntat och spädde på oron ytterligare. Världens börser fick i inledningen av månaden uppleva breda nedgångar, framförallt de i Europa och Ryssland. Nedgången var dock kortvarig, oron släppte och aktie- samt valutamarknade...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.