Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2015 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

Fusion av USA-fonder

Den 25 maj 2015 beslutade Finansinspektionen genom ärende med diarienummer 15-7004 att ge Insiderfonder tillstånd till fusion mellan fonderna USA Small Cap och USA. Fusionen sker genom sk. ”absorption” och innebär att Inside USA tar över Inside USA Small Cap. Efter genomförd fusion kommer Inside USA Small Cap att upphöra. Syftet med fusionen är att effektivisera förvaltningen och därmed generer...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.