Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2015 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

OKTOBER 2015

Efter två månader av dämpat börshumör hade världens aktiemarknader medvind i seglen och uppvisade breda uppgångar. Europeiska centralbanken, ECB, lämnade dörren för nya stimulanser efter den senare tidens mer försiktiga ekonomiska återhämtning. Marknaderna i eurozonen reagerade positivt på nyheten vilket resulterade i stigande aktiekurser. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på -0,35 procent ...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.