Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2016 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

Nya ledamöter till styrelsen

I samband med Insiderfonder AB:s årsstämma 27 juni 2016 valdes två nya personer in i bolagets styrelse. Carl-Viggo Östlund valdes till ordförande och Adrian Westman till ledamot. De nya ledamöterna har tillsatts med särskild tyngd på verksamhets- och varumärkesutveckling och kommer bland annat lägga fokus på att stärka kännedomen om den unika Insidermodellen. ”Insiderfonder har under de senaste...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.