Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2016 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

JANUARI 2015

Det nya börsåret inleddes med kraftiga nedgångar på världens aktiemarknader. Den drivande orsaken var oroligheter kring aktiviteten i Kinas industri som fortsätter minska i allt snabbare takt. Även oljepriset pressades under månaden och handlades under 27 dollar – den lägsta nivån sedan 2000. Likt världens aktiemarknader var utvecklingen negativ även på Stockholmsbörsen som sjönk med drygt 7 pr...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.