Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2015 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

JULI 2015

I början av juli överraskade Riksbanken marknaden med att sänka styrräntan med ytterligare 0,1 procentenhet till minus 0,35 procent som en konsekvens av en svårbedömd situation i Grekland samt kronans förstärkning. Under månaden föll de kinesiska börserna kraftigt efter en fortsatt turbulens. Trots orosmolnen steg världsindex under månaden med närmare 5,6 procent mätt i svenska kronor. Bland vinna...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.