Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2018 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

INVESTERA OCH SPARA

Insiderfonder erbjuder hela sortimentet av fonderna. Våra återförsäljare erbjuder delar av sortimentet. Om du önskar köpa våra fonder via dem så kan du kontakta banken och din rådgivare.

Läs mer

Senaste Nytt

FÖRVALTARKOMMENTAR NOVEMBER 2018

Efter föregående månads börsturbulens med breda nedgångar fortsatte marknadsoron under november. Nedgångar noterades främst i Europa efter försatt geopolitiska oroligheter där kurserna Grekland och Storbritannien sjönk mest. Mer muntert var det på börserna i Asien och USA, som utvecklades över noll-strecket. Marknaderna steg när spänningarna för eskalerat handelskrig dämpades inför toppmötet mella...

Läs mer

Insiderfonder, fonder efter insiders

Insideranalys

Vill du veta vad insiders gör just nu? Vår Insideranalys ger dig svaren. Den innehåller noga utvald information från vår kunskapsbank om hur insiders har agerat under månaden. Varje månad kan du bland annat ta del av vårt Insiderindex som berättar om insynspersonernas köphumör och månadens hetaste aktie bland insynspersonerna. Dessutom ger vi dig en analys av hur insynspersonerna har agerat runtom i världen.

Läs Insideranalys - 11:18

Sociala Medier

Med bara sju handelsdagar kvar av börsåret är nuvarande börsutfall för helåret (-0,53%) ganska nära snittgissningen på 2,83% i #börsgissningen2018

Verkar vara stökigt värre på Finansinspektionen. #klippåklistra https://t.co/YvLyqsHlbL

RRV granskar kostnader i PPM men missar helt @Pensionsmyndighetens särbehandling av AP7. Med Årliga avgifter över gränsen för rabatter under en rad av år har inte spararna fått den information om kostnaderna eller de rabatter de har rätt till. Är det kanske en helt annan sak?

RRV har granskat kostnaderna i PPM. Många intressanta slutsatser. Bl.a. att fonder med högre avgifter har haft högre avkastning😳 sid 38. I granskningen förklaras siffrorna med att aktiva sparare har fått högre avkastning genom sina fondbyten. Måste ha varit jobbig slutsats😉

Load More...

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top