Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2015 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

APRIL 2015

April kännetecknades av nya börsrekord, stigande oljepris och en eskalerande greklandskris som drog ned aktiemarknaderna i slutet av månaden. Riksbanken överraskade marknaden genom att låta reporäntan ligga kvar på -0,25 procent vilket fick kronan att stärkas. Den pågående rapportfloden har dominerat nyhetsflödet och i USA har bolagen sammantaget överträffat förväntningarna men den dyra dollarn ha...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.