Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2017 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

Förvaltarkommentar januari 2017

Fonderna fick en bra start på det nya året – fem av sex fonder steg i värde och hade en värdeutveckling som var högre än index. De råvarurelaterade innehaven gav störst bidrag till fondernas utveckling medan innehaven i energisektorn och kronans förstärkning mot flera ledande valutor var månadens sänken. Sentimentet bland världens insiders sjönk – endast var fjärde affär på de globala aktiemark...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.