Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2016 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

APRIL 2016

Världens aktiemarknader hade en blandad utveckling under april. Marknader med energitunga bolag utvecklades positivt och gynnades av ett stigande oljepris. Kronan förstärktes och fick stöd av att Riksbanken lät styrräntorna ligga stilla – i linje med europeiska centralbankens agerande i april. Det globala insidersentimentet steg med 4 procentenheter under månaden och var den näst positivaste ap...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.