Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2014 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

SEPTEMBER 2014

September inleddes med räntesänkning från Europeiska centralbanken vilket fick de globala aktiemarknaderna att reagera positivt.  Glädjen blev dock kortvarig bland annat på grund av kommande räntehöjningar från Federal Reserve vilket sänkte riskaptiten på världens börser, som generellt hade en svag utveckling under månaden. Sex av nio fonder slog sina respektive jämförelseindex under månaden. ...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.