Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2014 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

AUGUSTI 2014

Utvecklingen på världens börser under augusti var blandad med fortsatt fokus på den geopolitiska oron i Ukraina. USA upplevde sin starkaste augustimånad på 14 år och S&P 500-indexet nådde återigen nya rekordnivåer och passerade för första gången indexnivån 2000. Förklaringen till de starka amerikanska börserna är en god ekonomisk återhämtning och en stark rapportperiod där tre av fyra bolag...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.