Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2017 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

Förvaltarkommentar februari 2017

Fonderna hade i februari en stark värdeutveckling och fyra av sex fonder slog index. De hälsovårdrelaterade innehaven utvecklades starkast och blev februari månads största bidragsgivare. Fondernas valutaexponering hade en positiv inverkan på utvecklingen efter att flera ledande valutor steg i värde mot kronan. Insidersentimentet noterades till den lägsta februarimånaden på tio år. Insynspersone...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.