Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2017 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

FÖRVALTARKOMMENTAR MAJ 2017

Fonderna utvecklades bättre än marknaderna de är verksamma på då 5 av 6 fonder överträffade index och en fond utvecklades jämsides i maj. Resultatet för fonderna var generellt positivt med värdestegring för 4 av 6 fonder. De teknikrelaterade innehaven var månadens stora bidragsgivare medan fondernas valutaexponering och råvaruinnehav bidrog negativt till månadsresultatet. Insidersentimentet på ...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.