Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2015 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

Fusion av USA-fonder

Fusionen av fonderna Inside USA Small Cap och Inside USA har nu genomförts. Fusionen skedde genom absorption den 1 september 2015 där Inside USA Small Cap fusionerades med Inside USA. För varje andel i Inside USA Small Cap erhöll andelsägarna 0,80073804 andelar i Inside USA och Inside USA Small Cap upphörde därmed. Efter fusionen äger tidigare andelsägare i Inside USA Small Cap...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.