Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2016 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

Information till andelsägarna i

Fondbolaget har infört vissa ändringar i fondbestämmelserna för fonden Scientia Hedge. Ändringarna godkändes av Finansinspektionen den 28 juli 2016 och trädde i kraft samma dag. De viktigaste förändringarna består i att:

  • fonden ändrar namn från Scientia Hedge till Inside Hedge,
  • utdelning i fonden slopas, och
  • lägsta belopp för teckning i fonden sänks från 25 000...

    Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.