Våra Fonder

Värdeutvecklingen för fonderna under 2015 ser du till höger. Mer information om respektive fond och dess värdeutveckling hittar du genom att klicka på cirklarna. Fonderna placerar efter hur insiders själva investerar i det egna bolagets aktie. Vi gör det inte mer komplicerat än så.

Läs mer

Senaste Nytt

MAJ 2015

I maj fortsatte den grekiska ekonomin att skapa oro på de europeiska börserna. I Kina kom börsrallyt av sig och marknaden gick tillbaka något efter den senaste tidens uppgångar på flera asiatiska marknader.  Världsindex steg med närmare 2,5 procent mätt i kronor under månaden och bland vinnarna återfinns Indien, Japan och USA medan Ryssland och Korea tillhörde de svagare marknaderna. Stockholms...

Läs mer

Partners

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.